Mere Nydelse - flere faciliteter - flere medlemmer

Klubhus

Klubhuset er tit og ofte hjertet i enhver idrætsforening. Det er her vi mødes, deltager i fællesarrangementer, diskuter dagens resultater og ser nye muligheder.

Prefab Klubhus

Et klubhus der både har økonomiske og

designmæssige fordele.

Boldhegn

Vi holder boldene inde for vore brugs arealer.

Miljø

Vi skal værne om vore grønne arealer.

Solcelleanlæg